הרבנית רחלי שפרכר-פרנקל

ערבים זה בזה – Responsible for Each Other – שיעור שני

26.05.2020

ברכת האילנות בעזרת צילום עבור חולה

26.03.2020

הנחת תפילין לנשים

02.03.2019

ברכת הגומל לנשים

02.03.2019

נשות תורה עונות כהלכה – מיזם ´משיבת נפש´ של רבניות בית הלל

13.07.2018

מותר לברך ברכת האילנות באמצעות סרטון?

12.07.2018

more